Monday, October 22, 2012

2012年儿童节游戏站 - 第1站 爆丸小子 保龄球天堂

1个固本2次机会,撞到1个矿泉水罐1分
看我的厉害~!

                                                      我丢~
先摆好Pose

我丢~~~

 站名: 保龄球小子游戏天堂
负责老师:颜玉兰老师
总固本:348张

这个游戏站的“保龄球”是椰子,所以是否能够撞到全部的矿泉水,是一个很大的挑战哦~ 

No comments: