Sunday, July 25, 2010

EDUWEBTVWebsite :www.eduwebtv.com

Pengenalan :

EduWebTv telah dibangunkan oleh KPM sebagai satu wadah Pendidikan Digital untuk semua.EduWebTv juga merupakan satu usaha untuk mengurangkan jurang digital antara bandar dengan luar bandar.

EduWebTV 是一个很好的下载影片网站。此网站公开给公众人士,老师和学生。欲用影片来进行教学的老师,可以到上述网站申请一个户口,就可以轻松的下载影片。

No comments: